Príznaky osteoartrózy

Príznaky osteoartrózy

  • bolesť v postihnutom kĺbe
  • bolesť na začiatku pohybu (štartovacia - ustúpi po rozhýbaní sa)
  • pokojové bolesti
  • nočné bolesti
  • ranná stuhnutosť (rýchlo ustúpi do 30 minút). Niekedy môže byť prítomný aj malý                        výpotok
  • strata pohyblivosti - pri pokročilej osteoartróze
  • nestabilita kĺba - pri pokročilej osteoartróze
  • níženie funkcie a funkčná nedostatočnosť kĺba - pri pokročilej osteoartróze