Chrbtica, stavce a platničky

Chrbtica, stavce a platničky


Chrbtica (lat. columna vertebralis) je názov osovej kostry (teda osovej časti kostry) stavovcov. Je to súhrn stĺpovito usporiadaných stavcov. Je tvorená z 33 až 34 stavcov (lat. vertebrae), medzistavcových platničiek (lat. disci intervertebrales) a väzov.

chrbticajpg

 

 

Chrbtica sa delí na tieto časti:

·         krčná chrbtica

·         hrudná chrbtica

·         drieková chrbtica

·         krížová kosť

·         kostrč

Stavce

sú krátke kosti, základné stavebné a funkčné jednotky chrbtice . Každý má v sebe otvor. Otvory v jednotlivých stavcoch (lat. foramina magna) vytvárajú spolu chrbticový kanál, v ktorom je uložená miecha, z nej vystupujú pomedzi stavce miešne nervy.

stavce2jpg

Rozoznávame stavce:

  • 7 krčných stavcov (lat. vertebrae cervicales)
  • 12 hrudníkových stavcov (lat. vertebrae thoracicae)
  • 5 driekových stavcov (lat. vertebrae lumbales) 5 krížových stavcov (lat. vertebrae sacrales) zrastených do krížovej kosti (lat. os sacrum)
  • 4 až 5 kostrčových stavcov (lat. vertebrae coccygeae) zrastených do kostrčovej kosti (lat. os coccygeum)

stavce1jpg

Chrbtica

siaha od spodiny lebky až po panvu.Tvorí priemerne 1/3 celkovej výšky dospelého človeka, pričom asi cca 20% z jej výšky tvoria medzistavcové platničky. Je dvakrát esovito prehnutá.
Chrbtica je zložená zo:

·         7 krčných stavcov (lat. vertebrae cervicales)

·         12 hrudníkových stavcov (lat. vertebrae thoracicae)

·         5 driekových stavcov (lat. vertebrae lumbales)

·         5 krížových stavcov (lat. vertebrae sacrales) zrastených do krížovej kosti (lat.                 os sacrum)

·         4 až 5 kostrčových stavcov (lat. vertebrae coccygeae) zrastených do kostrče                 (lat. os coccygeum)


Chrbtica je dôležitá pre stavbu a pohyb hlavy a trupu. Tvorí kĺby s rebrami, to znamená nesie hrudný kôš, a má preto význam pri dýchacích pohyboch. Nesie hmotnosť hlavy a ďalších častí tela a prenáša ju cez panvu na dolné končatiny. U človeka je kvôli vzpriamenému držaniu tela vystavená veľkým tlakom, hlavne v driekovej oblasti.

Pohyblivosť chrbtice:

·         Predklon

·         Úklon

·         Otáčanie

 

Platničky

Platničiek je v chrbtici človeka 23. Každá platnička má okraje, ktoré naliehajú na spodnú plochu vyššieho a hornú plochu nižšieho stavca, z hyalínnej chrupavky, ktorá je zrastená s kosťou ich tiel.
Okrem miest umožňujúcich vzájomný pohyb, slúžia platničky aj ako pružné vložky tlmiace otrasy.

platnickyjpg

Bolesti pri poruchách platničiek 

Bolesti pri poruchách platničiek sú prudké, bodavé, niekedy ťahavé a vystreľujú do nohy. Závisí od veĺkosti poruchy a miesta, kde sa platnička nachádza. Vyklenuté platničky bolia na miestach kde tlačia vyklenuté platničky.

Chrbtica bolí napr. pri vstávaní z postele, pri zohnutí, vystupovaní z auta, kýchaní...