Bolesť a druhy bolesti

Bolesť je silný vnem. Každý človek sa s ňou v živote stretáva. Úlohou bolesti je brániť organizmus pred poškodením a upozorňovať na možné ochorenia.

Druhy bolesti:

·         Bolesti hlavy

·         Bolesti zubov

·         Menštruačné bolesti

·         Bolesti chrbta

·         Bolesti svalov a klbov

·         Akútna bolesť

·         Chronická bolesť

·         iné

bolestjpg


Chronická bolesť:

Bolesť sa zhoršuje a nedá sa jej zbaviť. Z každej akútnej bolesti sa môže rozvinúť bolesť chronická. Preto je taká dôležitá včasná a účinná liečba akútnej bolesti. Chronická bolesť môže súvisieť aj s psychickými a sociálnymi faktormi. Za chronickú bolesť sa považuje taká, čo trvá viac ako 3 mesiace. Chronická bolesť nemá na rozdiel od akútnej bolesti funkciu varovného signálu. Sama sa stáva chorobou. Miernenie chronickej bolesti je teda samotným cieľom liečby.