Liečebné metódy

Snaha o dosahovanie lepších výsledkov, potreba zvýšenia kvality ponúkaných služieb ako aj s dlhodobý nárast počtu pacientov nás viedol k inovácii ambulancie chronickej bolesti. Sústreďujeme sa na modernizáciu, preto naša nová odborná ambulancia ponúka pre pacientov mnohé vylepšenia.

Naša ambulancia je určená najmä pacientom, ktorí majú poškodené platničky, problémy s bedrovou oblasťou, alebo s krčnou a hrudnou chrbticou. Vďaka tomografu Siemens SOMATOM Spirit dokážeme presnejšie a rýchlejšie diagnostikovať protrúzie alebo hernie diskov aj artrózu kĺbov, vrátane drobných párových (takzvaných facetových) kĺbov, ktorých poškodenie môže spôsobovať bolesti chrbta.

V novej ambulancii chronickej bolesti sú vykonávame výkony:

  • Diagnostika bolesti, CT diagnostika /protrúzie, hernie diskov, artróza kĺbov, artóza drobných párových (takzvaných                     facetových) kĺbov.../ a následne liečba
  • Liečba bolesti chrbtice pomocou aplikácie vlastnej plazmy v kombinácii ozónu a kolagénu
  • Individuálna výroba plazmy pre pacienta
  • Infúzna liečba, protizápalové lieky, analgetiká
  • Aplikovanie protizápalových injekcií, analgézia, ozón cez krížovú oblasť (tlaková kaudálna blokáda).

Aplikovanie injekcie lieči, rozširuje mliečny kanál, ukľudnuje platničky, tzn. má priaznivý aprotizápalový efekt na niekoľko medzistavcových platničiek (hernia, protruzia). Celý výkon absolvuje pacient v sterilnom prostredí v lokálnej anestézii.
Je potrebná individuálna konzultácia s každým pacientom.
Injekcie sa aplikujú po odbornej konzultácii a potrebných vyšetreniach. Neaplikujú sa u pacientov s poruchou krvnej zrážanlivosti, u pacientov, ktorí užívajú Warfarin, Orfarin.
Výkon trvá cca 10 min. Pacient je po výkone sledovaný na lôžku potrebný čas (väčšinou 30-40 minút).
Výkon pozostáva z infiltrácie kolagénu do blízkosti facetov (kĺbové plôšky) a aplikovanie ozónu.

·         Aplikácia kolagenových injekcií do poškodených bolestivých kĺbov

·         Infiltrácia bolestivých bodov

·         Liečba nádorovej bolesti

Pacienti sú zohľadňovaní a v ambulancii prijímaní prednostne.

·         Elektroakupunktúra

·         Vakuumreflexná terapia (vakuumoterapia) na zlepšenie lynfatickej drenáže

·         V ambulancii venujúcej sa liečeniu chronickej bolesti podávame aj ozónové             infúzie s aplikáciou vysokodávkového vitamínu C (7,5 g).

Vitamínová bomba C má širokospektrálny terapeutický efekt na zlepšenie imunitného systému, neuropatickú bolesť, proti zápalovým procesom, detoxikáciu organizmu. Odporúča sa preventívne, ako aj u pacientov pred chemoterapiou a s nádorovou diagnózou.
Pred aplikáciou ozónovej infúzie s vitamínom C je potrebné absolvovať konzultáciu a prípadné vyšetrenia.Tento spôsob liečby neaplikujeme u pacientov s poruchou krvnej zrážanlivosti, u pacientov ktorí uživajú Warfarin a Orfarin.
Doba trvania výkonu je cca 60 min.