Liečebné metódy


Snaha o dosahovanie lepších výsledkov, potreba zvýšenia kvality ponúkaných služieb ako aj s dlhodobý nárast počtu pacientov nás viedol k inovácii ambulancie chronickej bolesti. Sústreďujeme sa na modernizáciu, preto naša nová odborná ambulancia ponúka pre pacientov mnohé vylepšenia.

Naša ambulancia je určená najmä pacientom, ktorí majú poškodené platničky, problémy s bedrovou oblasťou, alebo s krčnou a hrudnou chrbticou. Vďaka tomografu Siemens SOMATOM Spirit dokážeme presnejšie a rýchlejšie diagnostikovať protrúzie alebo hernie diskov aj artrózu kĺbov, vrátane drobných párových (takzvaných facetových) kĺbov, ktorých poškodenie môže spôsobovať bolesti chrbta.

V novej ambulancii chronickej bolesti sú vykonávame výkony:

·         Diagnostika bolesti, CT diagnostika /protrúzie, hernie diskov, artróza kĺbov, artóza drobných párových (takzvaných                      facetových) kĺbov.../ a následne liečba

·         Liečba bolesti chrbtice pomocou aplikácie vlastnej plazmy v kombinácii ozónu a kolagénu

·         Individuálna výroba plazmy pre pacienta

·         Infúzna liečba, protizápalové lieky, analgetiká

·         Aplikovanie protizápalových injekcií, analgézia, ozón cez krížovú oblasť (tlaková kaudálna blokáda).

Aplikovanie injekcie lieči, rozširuje mliečny kanál, ukľudnuje platničky, tzn. má priaznivý a protizápalový efekt na niekoľko medzistavcových platničiek (hernia, protruzia). Celý výkon absolvuje pacient v sterilnom prostredí v lokálnej anestézii.
Je potrebná individuálna konzultácia s každým pacientom.
Injekcie sa aplikujú po odbornej konzultácii a potrebných vyšetreniach. Neaplikujú sa u pacientov s poruchou krvnej zrážanlivosti, u pacientov, ktorí užívajú Warfarin, Orfarin.
Výkon trvá cca 10 min. Pacient je po výkone sledovaný na lôžku potrebný čas (väčšinou 30-40 minút).
Výkon pozostáva z infiltrácie kolagénu do blízkosti facetov (kĺbové plôšky) a aplikovanie ozónu.

·         Aplikácia kolagenových injekcií do poškodených bolestivých kĺbov

·         Infiltrácia bolestivých bodov

·         Liečba nádorovej bolesti

Pacienti sú zohľadňovaní a v ambulancii prijímaní prednostne.

·         Elektroakupunktúra

·         Vakuumreflexná terapia (vakuumoterapia) na zlepšenie lynfatickej drenáže

·     V ambulancii venujúcej sa liečeniu chronickej bolesti podávame aj ozónové infúzie s aplikáciou vysokodávkového vitamínu C (7,5 g).

Vitamínová bomba C má širokospektrálny terapeutický efekt na zlepšenie imunitného systému, neuropatickú bolesť, proti zápalovým procesom, detoxikáciu organizmu. Odporúča sa preventívne, ako aj u pacientov pred chemoterapiou a s nádorovou diagnózou.
Pred aplikáciou ozónovej infúzie s vitamínom C je potrebné absolvovať konzultáciu a prípadné vyšetrenia.Tento spôsob liečby neaplikujeme u pacientov s poruchou krvnej zrážanlivosti, u pacientov ktorí uživajú Warfarin a Orfarin.
Doba trvania výkonu je cca 60 min.