Príznaky osteoartrózy
 • bolesť v postihnutom kĺbe
 • bolesť na začiatku pohybu (štartovacia - ustúpi po rozhýbaní sa)
 • pokojové bolesti
 • nočné bolesti
 • ranná stuhnutosť (rýchlo ustúpi do 30 minút). Niekedy môže byť prítomný aj malý výpotok
 • strata pohyblivosti - pri pokročilej osteoartróze
 • nestabilita kĺba - pri pokročilej osteoartróze
 • zníženie funkcie a funkčná nedostatočnosť kĺba - pri pokročilej osteoartróze
Prihlásenie
Home

Ako prvé pracovisko na Slovensku ponúkame liečbu bolesti chrbta pomocou aplikácie vlastnej plazmy v kombinácii ozónu a kolagénu pod CT prístrojom.

Ktorí pacienti potrebujú ozonoterapiu ?

Ktorí pacienti potrebujú ozonoterapiu ?

 

Pacienti s bolesťami chrbtice, ktoré pretrvávajú minimálne 6-8 týždňov, napriek komplexným liečebným konzervatívnym postupom (RHB, medikamentózna liečba), na základe klinického nálezu a výsledku CT alebo MR vyšetrení, v spolupráci s neurológom, ortopédom a rehabilitačným lekárom.  

 

Pacienti väčšinou prídu k nám z neurologickej alebo inej odbornej ambulancie.

 

Pred ozonoterapiou musí mať pacient neurologické vyšetrenie. Pacientov na ozonoterapiu vyberáme  v ambulancii chronickej bolesti u nás. Tu sa podrobia dôkladnému vyšetreniu a na základe CT a MR výsledkov (protrúzia, hernia v disku ), potom pristúpime k indikácii ozónoterapie. 

 

Neváhajte nás kontaktovať s otázkami alebo dotazmi


Ozonoterapia ako výkon

Výkon je ambulantný a  plánovaný (podľa objednania na ambulancii chronickej bolesti). Pacient po výkone druhý deň môže fungovať v pracovnom živote bez komplikácií.

alt

 


alt

Posledná úprava (Utorok, 08 November 2011 12:56)

 

História ozónu a ozonoterapie

História ozónu a ozonoterapie


Ozón bol objavený v roku 1785 holandským fyzikom - Martinus Van Marum (1750-1837). Nemecký chemik Christian Friedrich Schönbein (1799-1868) ho v máji 1840 syntetizoval.

V roku 1870 sa ozón využíval v terapii na očistenie krvi. Dr. Charles a J. Kenworth v roku 1885 referovali o použití ozónu pre terapeutické účely.


Prvé ozónové prístroje vznikli v Nemecku v roku 1857, a dal si ich patentovať Werner von Siemens. V roku 1856, len 16 rokov po jeho objave, bol ozón prvýkrát použitý v prostredí zdravotnej starostlivosti pre dezinfekciu a sterilizáciu operačných sálach chirurgických nástrojov.
(Chemical Technology Encyclopedia; Barnes & Noble 1968 vol 1 pp 82-3)

Na konci 19. storočia sa ozón používal na dezinfekciu pitnej vody baktérií a vírusov bol dobre zostavený v kontinentálnej Európe.
(Suchkov BP (June 1964). "[Study of the Ozonization of Drinking Water Containing Pathogenic Bacteria and Viruses]" (in Russian). Gig Sanit 29: 22–9)

V roku 1892 ca v The Lancet publikoval článok, ktorý popisuje podanie ozónu pre liečbu tuberkulózy.The Lancet je týždenník, recenzovaný časopis všeobecného lekárstva.
Je vydávaný v Londýne, New Yorku, a Beijingu.
(The Internal Administration of Ozone in the Treatment of Phthisis". Lancet II: 1180-1181. 1892.)

V roku 1896 si ozónový prístroj patentoval Nikola Tesla a

v roku 1900 si založil firmu Tesla Ozone Co, kde predával ozónové prístroje lekárom. Niektoré Teslove ozónové prístroje pracujú dodnes

V roku 1902 bol publikovaný článok, ktorý sa venoval úspechom ozónovej liečby pri chronických zápaloch v strednom uchu ozónom.
(Stoker, G (1902). "Ozone in Chronic Middle Ear Deafness". Lancet II: 1187-1188.)

Počas prvej svetovej vojny sa využíval na dezinfekciu rán.
( Stoker, George (1916). "The Surgical Uses of Ozone". Lancet II: 712.)

v Nemecku 4 000 kliník, ktoré používajú ozón. V Európskej únii je aplikácia ozónu tak vyvinutá, že napríklad v Taliansku sa vyučuje ako jeden z predmetov na lekárskych fakultách. Táto metóda je uznávaná v USA a certifikovaná v 13 štátoch, veľmi rozšírená je aj v Kanade.

Pri ozónoterapii sa využívajú terapeutické účinky zmesi ozon-kyslík v bezpečných koncentráciách.  Kyslík môže byť ozónom dodaný do bunky v rôznych formách. Každá bunka, ktorá sa sá esťe zachrániť potrebuje kyslík. Ozón sa do nej dostane v koncentráciách, ktoré sú minimálne a povolené európskymi normami. Pri styku s bunkou sa ozón rozštiepi sa na dva kyslíky a vydá 142 joulov energie a dodá bunke aj energiu aj kyslík.

Posledná úprava (Pondelok, 07 November 2011 19:40)

 

Miesto výkonu zákroku

Miesto výkonu zákroku

 

Liečebný zákrok sa diagnostikuje a komplexná starostlivosť sa poskytuje v ambulancii:

 

Ambulancia chronickej bolesti:

Budova RÚVZ
Nemocničná 12
026 01 Dolný Kubín

 

Telefón:

043 5504 845

 

Výkon je  povolený Ministerstvom zdravotníctva  Slovenskej republiky podľa zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti § 26 – 34.


Pod vedením a kontrolou:
MUDr.  Azim Ahmadzada

Posledná úprava (Štvrtok, 20 Marec 2014 23:23)

 

Chrbtica, stavce a platničky

Chrbtica, stavce a platničky


Chrbtica (lat. columna vertebralis) je názov osovej kostry (teda osovej časti kostry) stavovcov. Je to súhrn stĺpovito usporiadaných stavcov. Je tvorená z 33 až 34 stavcov (lat. vertebrae), medzistavcových platničiek (lat. disci intervertebrales) a väzov.

 

 chrbat ozonoterapia

 

Chrbtica sa delí na tieto časti:

 • krčná chrbtica
 • hrudná chrbtica
 • drieková chrbtica
 • krížová kosť
 • kostrč

Stavce

sú krátke kosti, základné stavebné a funkčné jednotky chrbtice . Každý má v sebe otvor. Otvory v jednotlivých stavcoch (lat. foramina magna) vytvárajú spolu chrbticový kanál, v ktorom je uložená miecha, z nej vystupujú pomedzi stavce miešne nervy.

alt

 stavce cloveka ozon

 

 

Rozoznávame stavce:

 • 7 krčných stavcov (lat. vertebrae cervicales)
 • 12 hrudníkových stavcov (lat. vertebrae thoracicae)
 • 5 driekových stavcov (lat. vertebrae lumbales)
 • 5 krížových stavcov (lat. vertebrae sacrales) zrastených do krížovej kosti (lat. os sacrum)
 • 4 až 5 kostrčových stavcov (lat. vertebrae coccygeae) zrastených do kostrčovej kosti (lat. os coccygeum)

 

Chrbtica

siaha od spodiny lebky až po panvu.Tvorí priemerne 1/3 celkovej výšky dospelého človeka, pričom asi cca 20% z jej výšky tvoria medzistavcové platničky. Je dvakrát esovito prehnutá.
Chrbtica je zložená zo:

 • 7 krčných stavcov (lat. vertebrae cervicales)
 • 12 hrudníkových stavcov (lat. vertebrae thoracicae)
 • 5 driekových stavcov (lat. vertebrae lumbales)
 • 5 krížových stavcov (lat. vertebrae sacrales) zrastených do krížovej kosti (lat. os sacrum)
 • 4 až 5 kostrčových stavcov (lat. vertebrae coccygeae) zrastených do kostrče (lat. os coccygeum)


Chrbtica je dôležitá pre stavbu a pohyb hlavy a trupu. Tvorí kĺby s rebrami, to znamená nesie hrudný kôš, a má preto význam pri dýchacích pohyboch. Nesie hmotnosť hlavy a ďalších častí tela a prenáša ju cez panvu na dolné končatiny. U človeka je kvôli vzpriamenému držaniu tela vystavená veľkým tlakom, hlavne v driekovej oblasti.

Pohyblivosť chrbtice:

 • Predklon
 • Úklon
 • Otáčanie

 

Platničky

Platničiek je v chrbtici človeka 23. Každá platnička má okraje, ktoré naliehajú na spodnú plochu vyššieho a hornú plochu nižšieho stavca, z hyalínnej chrupavky, ktorá je zrastená s kosťou ich tiel.
Okrem miest umožňujúcich vzájomný pohyb, slúžia platničky aj ako pružné vložky tlmiace otrasy.

alt

 

Bolesti pri poruchách platničiek

 

Bolesti pri poruchách platničiek sú prudké, bodavé, niekedy ťahavé a vystreľujú do nohy. Závisí od veĺkosti poruchy a miesta, kde sa platnička nachádza. Vyklenuté platničky bolia na miestach kde tlačia vyklenuté platničky.

Chrbtica bolí napr. pri vstávaní z postele, pri zohnutí, vystupovaní z auta, kýchaní...

Posledná úprava (Streda, 09 November 2011 11:09)

 

Patofyziológia platničky a kolagén

Patofyziológia platničky a kolagén

 

Patofyziológia

Patofyziológia je náuka o chorobných pochodoch a zmenách funkcií organizmu v priebehu choroby. Patofyziológia platničiek je častý bolestivý a zdravotný problém.

 

Funkcia platničiek

Funkciou platničiek je prevencia extruzie disku do tela stavca. Extruzia platničky znamená, že sa platnička vysunula do miešneho kanála, pretrhlo sa jej púzdro a pravdepodobne nastalo jej drobenie.

Udržujú vodu a celkovú integritu nucleu a majú významnú úlohu pri transporte živín do nucleus pulposus. Zároveň slúžia ako semipermeabilná plocha, ktorá umožní transfer vody a iontov, zabráni strate proteoglykanov.

Cez krycie doštičky prechádzajú drobné cievy.V dospelosti miznú a zásobené zostanú len kostné časti krycích doštičiek. Postupne sa teda znižuje výmena živín, nastáva apoptóza chondrocytov a strata proteoglykanov. Mení sa aj zloženie chrupavčitej časti krycích doštičiek mineralizáciou a sčasti aj ich resorbciou. Zhoršuje sa transport živín. Ak sa k tomu pridá mechanické poškodenie, operačný zákrok či zápal, môže nastať degenerácia.

 

Chrupavky, šlachy, väzy a platničky v chrbtici majú 2 hlavné zložky:

 • Kolagén
 • Glukosaminoglykány (GAGs) - tkanivo, ktoré drží spolu kolagén

Kolagén a GAGs spolu plynule tvoria a rekonštruujú šlachy a väzy.

 

Aplikáciou prirodzeného kolagénu a ozónu sa dosiahne ich regenerácia a obnova funkcie.

alt

 

Posledná úprava (Nedeľa, 01 Február 2015 20:28)

 
Oznam

Nájdete nás na adrese:

Nemocničná 1548/87
026 01 Dolný Kubín

Viď    MAPA

S pozdravom,

MUDr. Azim Ahmadzada

Objednávanie pacientov:

Napíšte nám svoje ťažkosti, záver MRI alebo CT vyšetrenia a my Vás objednáme na výkon pod CT.
 
Objednavka na vykon
Zmeniť jazyk stránky
Dutch  English  French  German  Italian  Polish  Slovak
 
 
Návštevníci
Máme online 6 hostí 

Podporte nás na Facebooku